Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III klasy uprawnień

Tematyka: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do bezpiecznej obsługi przecinarek do nawierzchni w zakresie III klasy uprawnień.

Opis: Czas trwania szkolenia: 44 godziny

Wymagania: – ukończone 18 lat, – wykształcenie co najmniej podstawowe, – aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.