Ułatwienia dostępu

Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III klasy uprawnień

Tematyka: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do bezpiecznej obsługi przecinarek do nawierzchni w zakresie III klasy uprawnień.

Opis: Czas trwania szkolenia: 44 godziny

Wymagania: – ukończone 18 lat, – wykształcenie co najmniej podstawowe, – aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.


Kurs na operatora przecinarek do nawierzchni dróg

Realizowany na terenie Płocka specjalistyczny kurs na operatora przecinarek do nawierzchni dróg w ramach III klasy uprawnień to doskonała możliwość poszerzenia horyzontów, zdobycia nowych i rozszerzenia dotychczasowych umiejętności oraz kompetencji. Co konkretnie czeka uczestników kursu w zakładzie doskonale zawodowego?

Po pierwsze, część teoretyczna

Część teoretyczna, podczas której uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę z określonego zakresu, która umożliwi im później bezpieczną i efektywną pracę dotyczącą maszyn do robót drogowych.

Po drugie, część praktyczna

Część praktyczna to natomiast bezpośredni kontakt z profesjonalnymi maszynami między innymi działającymi w oparciu o napęd spalinowy. To funkcjonalna nauka i zdobywanie praktycznych umiejętności obsługi, jak również kroków postępowania w różnorodnych sytuacjach.