Ułatwienia dostępu

Operator ładowarek jednonaczyniowych do 20 ton kl. III


Ładowarka jednonaczyniowa

Ładowarka jednonaczyniowa to urządzenie jezdniowe podnośnikowe specjalizowane. Znajduje zastosowanie głównie na placach budowy, placach składowych, kopalniach czy piaskowniach. Służy do załadunku oraz transportu materiałów.

Rodzaje ładowarek ze względu na konstrukcję podwozia dzieli się na ładowarki kołowe sztywne, przegubowe, gąsiennicowe lub kołowo-gąsiennicowe. Natomiast ze względu na umiejscowienie osprzętu w stosunku do podwozia mogą być to ładowarki obrotowe lub nieobrotowe.

Kurs na operatora ładowarki jednonaczyniowej

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu operatora ładowarki w zakresie III klasy uprawnień. Klasa ta obejmuje ładowarki jednonaczyniowe o całkowitej masie do 20 ton. Kurs kończy się egzaminem państwowym, którego zaliczenie skutkuje uzyskaniem przez uczestnika stosownych uprawnień.

Szkolenie odbywa się w Płocku i prowadzone jest przez doświadczonych wykładowców i instruktorów, którzy z dużym zaangażowaniem prowadzą uczestników przez proces przekazania wiedzy. Wszyscy prowadzący posiadają udokumentowaną wiedzę i praktyczne doświadczenie w obsłudze i pracy maszyn budowlanych.

Wymagania

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia szkolenia nie jest posiadanie prawa jazdy. Wymagania, jakie musi spełniać kandydat to ukończenie 18 roku życia oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności.