Operator ładowarek jednonaczyniowych do 20 ton kl. III