Ułatwienia dostępu

Operator koparki jednonaczyniowej klasa pierwsza

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników kursu do pozyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparki jednonaczyniowej klasy I.

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • osoby pełnoletnie
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazjalne
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora koparki
 • uprawnienia operatora koparki jednonaczyniowej klasy III

Tematyka szkolenia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 • Rozwiązania konsultacyjne proekologiczne i zwiększające efektywność pracy stosowane w koparkach jednonaczyniowych
 • Technologia i organizacja robót realizowanych koparkami jednonaczyniowymi
 • Zajęcia praktyczne wykonywane koparkami jednonaczyniowymi

Liczba godzin zajęć:

 • 60 godz.

Wydawane dokumenty:

 • Świadectwo operatora
 • Wpis uprawnień do książki operatora wydawane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

 

Miejsce realizacji szkolenia:

ZDZ Płock, ul. Ułańska 1,  tel. 24 262 86 89 wew. 15