Ułatwienia dostępu

Agregaty prądotwórcze – obsługa

Tematyka: organizacja pracy, zespoły prądotwórcze, przepisy eksploatacyjne, instalacje do 1 KV, ochrona p.poż., ratownictwo.

Wymagania: wykształcenie podstawowe, praktyka


Obsługa agegatów prądotwórczych

Kurs z zakresu obsługi agregatu prądotwórczego, instalacji do 1KV, pozwoli na nabycie umiejętności niezbędnych w różnych dziedzinach przemysłu, budownictwie, a także przydatnych kadrze placówek medycznych. Zdolności posługiwania się generatorem prądu mogą uratować realizowany projekt, albo nawet ludzkie życie w sytuacji odłączenia prądu z innych źródeł.

Agregat prądotwórczy

Agregat prądotwórczy to urządzenie, które samodzielnie przy pomocy prądnicy synchronicznej i silnika spalinowego, wytwarza prąd. Stanowi awaryjne rozwiązanie w sytuacjach kryzysowych, kiedy nastąpiła awaria prądu. Wyróżnia się generatory przenośne i stacjonarne.

Zakres szkolenia

Kursanci zostaną przeszkoleni z zakresu bezpiecznej eksploatacji agregatu, sposobów przedłużania ich żywotności i przepisów regulujących to zagadnienie. Uzyskają wiedzę z zakresu budowy agregatów i dostaną praktyczne wskazówki dotyczące pierwszego uruchomienia urządzenia, zgodnego z przepisami BHP.

Do zakresu szkolenia wlicza się również temat o podstawowych parametrach agregatu prądotwórczego. Uczestnicy będą potrafili wymienić i omówić najważniejsze parametry, np. typy silnika, rodzaje mocy, pojemność zbiornika paliwa, sposobu uruchamiania, wagi czy wyposażenia dodatkowego.

Kandydaci

Kurs obsługi agregatu prądotwórczego jest skierowany do osób dorosłych, które posiadają wykształcenie minimum podstawowe. Uprawnienia otrzymają kursanci, którzy wezmą udział w oby dwu częściach szkolenia ( teoretycznym i praktycznym ) i zakończą go egzaminem z wynikiem pozytywnym.

Kurs realizowany jest na terenie miasta Płock.