Zdobądź lepszą pracę dzięki ZDZ w Płocku!

 

Tytuł projektu: „Zdobądź lepszą pracę dzięki ZDZ w Płocku !”

Cel główny projektu:

Celem projektu jest polepszenie sytuacji na rynku pracy wśród osób pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.  

Całkowita wartość projektu:1 429 872,33 zł  

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 205 096,39 zł

Dla kogo jest projekt?

Uczestnikami projektu może być: 90 osób młodych w wieku 15-29 lat (w tym 54 kobiety i 36 mężczyzn) z terenu subregionu Mazowsza (obszar M. Płock, powiat płocki, powiat sierpecki oraz powiat gostyniński), które na moment zgłoszenia do projektu są osobami pracującymi  i znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz rekrutacyjny do projektu
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie RODO uczestnika projektu
Harmonogram form wsparcia realizowanych w ramach projektu
Harmonogram form wsparcia realizowanych w ramach projektu – aktualizacja


Efekty projektu:

Efektem projektu będzie poprawa sytuacji Uczestników i Uczestniczek projektu na rynku pracy poprzez zmianę warunków pracy na lepsze.

Powyższy efekt zostanie osiągnięty dzięki:

– podniesieniu i/lub zdobyciu nowych kompetencji i kwalifikacji, które odpowiadają aktualnym potrzebom rynku pracy 

– zdobyciu doświadczenia zawodowego w zawodzie zgodnym z uzyskanymi kwalifikacjami,

– zwiększeniu umiejętności interpersonalnych niezbędnych na rynku pracy.

Co oferuje projekt?

I. Identyfikacja potrzeb oraz wsparcie doradczo psychologiczne i pośrednictwo pracy:  

 • Identyfikacja potrzeb Uczestników i Uczestniczek projektu przez doradcę zawodowego
 • Pośrednictwo pracy
 • Indywidualne spotkania w ramach Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich

II podniesienie kwalifikacji / kompetencji poprzez kursy i szkolenia:  

III. Zdobywanie doświadczenia poprzez staże:

 • 3-miesięczne płatne sta

Wykaz przedsiębiorstw w których odbywają się staże II Ed. -2021

Wykaz przedsiębiorstw w których odbywają się staże II Ed.  – czerwiec 2021 – aktualizacja

Wykaz przedsiębiorstw w których odbywają się staże II Ed.  – lipiec 2021 – aktualizacja


IV. Wsparcie dodatkowe:

 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • wyżywienie podczas zajęć,
 • materiały szkoleniowe,
 • zwrot kosztów przejazdu dla osób dojeżdżających na staż  

Okres realizacji projektu:06.01.2020 r. – 30.12.2022 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Dane kontaktowe:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
Biuro projektów, pok. 102
tel. 515-535-047 / 24 264 22 77
biuro@zdz-plock.com.pl