Zawodowcy na 5.

Cel główny projektu: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie przez 150 uczniów klas I-IV Technikum i klas I-III Szkoły Branżowej I stopnia ZDZ w Płocku wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego, niezbędnych na przyszłym rynku pracy a także zaktualizowanie i zwiększenie wiedzy i kompetencji 5 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie nowoczesnych metod nauczania zawodu oraz zwiększenie kompetencji 2 doradców zawodowych, poprzez wdrożenie programu edukacyjnego w okresie IX.2020-VIII.2023.

Planowane efekty:

 • przybliżenie uczniom/uczennicom sytuacji i warunków panujących na rynku pracy, nowoczesnych technologii w branży informatycznej, fryzjerskiej, gastronomicznej, motoryzacyjnej
 • nabycie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów oraz kadrę,
 • wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych uczniów (kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy grupowej, kontakt z klientem itp.),
 • zwiększenie szans na rynku pracy po zakończeniu nauki
 • uaktualnienie wiedzy wśród nauczycieli nt. nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu danego zawodu, które są niezbędne w ułatwieniu wejścia absolwenta na rynek pracy
 • podniesienie wiedzy doradców zawodowych

Całkowita wartość projektu: 1 624 530,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 371 570,00 zł

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy dla uczniów

Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie

Oświadczenie uczestnika Projektu („RODO”)

Grupa docelowa: 150 uczniów/ uczennic (w tym 90K i 60M) z klas I-IV uczących się w Technikum ZDZ w Płocku w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich z elementami kosmetyki, Technik Informatyk, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz klas I-III Szkoły Branżowej I stopnia na kierunku Kierowca-mechanik i Fryzjer z elementami kosmetyczki i grafiki komputerowej a także 5 nauczycieli nauczania zawodowego oraz 2 doradców zawodowych.

Uczestnicy zamieszkują/ pracują i/lub uczą się na terenie województwa mazowieckiego.

Kierunki wsparcia:

I. KLUCZ-owe kompetencje i umiejętności uniwersalne:

1. Warsztaty „Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich uczniów”

 • zajęcia grupowe
 • spotkania indywidualne
 1. Zajęcia specjalistyczne w postaci bezpłatnych kursów / szkoleń
 • Otworzenie DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • JĘZYK ANGIELSKI BRANŻOWY-BIZNESOWY
 • KOSMETYCZKA
 • KELNER
 • SPAWACZ MET.135
 • PROJEKTOWANIE 3D
 • Szkolenia ENERGETYCZNE
 • KASY FISKALNE
 • PRAWO JAZDY KAT B

II. Doradztwo edukacyjno-zawodowe:

 • Podniesienie kompetencji i umiejętności wśród 2 doradców zawodowych
 • Wsparcie uczniów poprzez doradztwo zawodowe

III. Rozwój nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu

 • Podniesienie kompetencji i umiejętności wśród 5 nauczycieli kształcenia zawodowego
 • Spotkania sieciujące „Platforma Współpracy” na linii Szkoła – Pracodawcy

IV. Realizacja staży uczniowskich

 • Zdobycie doświadczenia zawodowego wśród uczniów i uczennic podczas staży uczniowskich u pracodawców

W ramach projektu uczestnicy dodatkowo otrzymają bezpłatnie:
– poczęstunek podczas zajęć,
– materiały szkoleniowe
– opłacone egzaminy zewnętrzne, w tym czeladnicze i na prawo jazdy
– certyfikaty po ukończeniu kursów
– zwrot kosztów na staże uczniowskie
– stypendium stażowe

Całkowita wartość projektu: 1 624 530,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 371 570,00 zł

Okres realizacji: 01.09.2020 r. – 31.08.2023 r.

Realizator projektu:
Biuro Projektów

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock

Pokój nr 102
tel.  515-535-047

mail: projekty@zdz-plock.com.pl