Szkolenie F-GAZ + egzamin

Szkolenie zgodne z art. 27 ust.1 – Ustawy dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

zdalnie – 01.07.2022r, stacjonarnie Płock – 07.07.2022r.

Więcej informacji