Szkolenie energetyczne

Kurs przygotowuje do egzaminu w zakresie obsługi i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej informacji