Systemy fotowoltaiczne – szkolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii

Szkolenie online – Microsoft Teams oraz stacjonarnie.

Szkolenie dedykowane osobom, które zamierzają ubiegać się o certyfikat OZE z zakresu instalacji systemów fotowoltaicznych, przygotowują się do zdania egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego, interesują się tematom OZE, chcą zdobyć gruntowne przygotowanie do podjęcia pracy w tym obszarze.

01,02.09.2022 – zdalnie (online), 06.09.2022r. – stacjonarnie Płock

Zapytaj nas o rabat!!!