Systemy fotowoltaiczne – szkolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii

Szkolenie online – Microsoft Teams oraz stacjonarnie.

Szkolenie dedykowane osobom, które zamierzają ubiegać się o certyfikat OZE z zakresu instalacji systemów fotowoltaicznych, przygotowują się do zdania egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego, interesują się tematom OZE, chcą zdobyć gruntowne przygotowanie do podjęcia pracy w tym obszarze.

12,13.07.2022 – zdalnie (online), 15.07.2022r. – stacjonarnie Płock