Systemy fotowoltaiczne – szkolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii

Szkolenie online – Microsoft Teams. Więcej informacji tutaj

Szkolenie dedykowane osobom, które zamierzają ubiegać się o certyfikat OZE z zakresu instalacji systemów fotowoltaicznych, przygotowują się do zdania egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego, interesują się tematom OZE, chcą zdobyć gruntowne przygotowanie do podjęcia pracy w tym obszarze.