Pompy ciepła – szkolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii

Szkolenie dedykowane osobom, które zamierzają ubiegać się o certyfikat OZE z zakresu instalacji pomp ciepła, przygotowują się do zdania egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego, interesują się tematom OZE, chcą zdobyć gruntowne przygotowanie do podjęcia pracy w tym obszarze

18,19.05.2022 – zdalnie (online), 21.05.2022r – stacjonarnie Płock