Ułatwienia dostępu

Obsługa przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach

Tematyka szkolenia:

Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym

Podstawowe wiadomości z mechaniki

Podstawowe wiadomości z elektrotechniki

Budowa i zasada działania przeciągarek

Obsługa przeciągarek i wykrywanie usterek

Wybrane zagadnienia z ruchu kolejowego

Ogólne zalecenia BHP i p.poż., ochrona środowiska