Kurs komputerowy (dla seniorów)

Celem kursu jest zapoznanie uczestników szkolenia z możliwościami wykorzystania technologii informacji i komunikacji w uczeniu się i działalności zawodowej oraz kształtowanie podstawowych umiejętności wykorzystania programów użytkowych, takich jak: edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne oraz wykorzystania Internetu