Wybór oferty – remont pomieszczeń w budynku ZDZ w Płocku

Płock, 28.07.2021r.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Dot. postępowania pn. Remont pomieszczeń w budynku szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego  w Płocku w celu prowadzenia bieżącej działalności placówki.

ZAMAWIAJĄCY – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku ul. Ułańska 1; 09-402 Płock informuje, iż ww. postępowaniu złożono 1  ofertę:

  1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech Maszewo Duże ul. Dębowa 37 09-400 Płock

W związku z powyższym Zamawiający zleci wykonanie przedmiotowego zamówienia  ww. firmie.

Uzasadnienie: Jedyna oferta, oferta ważna, nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia.

Pełna treść pisma z wyborem oferty