Wybór oferty – remont pomieszczeń w budynku ZDZ w Płocku

Płock, 05.11.2021r.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Dot. postępowania pn. Remont pomieszczeń w budynku szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego  w Płocku w celu prowadzenia bieżącej działalności placówki – 2 etap

ZAMAWIAJĄCY – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku ul. Ułańska 1; 09-402 Płock informuje, iż ww. postępowaniu złożono 2  oferty:

  1. Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe “Staltim” Pietrzak Wojciech, ul. Bielska 51/3 lok. 89,  09-400 Płock
  2. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech Maszewo Duże ul. Dębowa 37 09-400 Płock

W związku z powyższym Zamawiający zleci wykonanie przedmiotowego zamówienia  firmie:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe “Staltim” Pietrzak Wojciech, ul. Bielska 51/3 lok. 89,  09-400 Płock

Uzasadnienie: Oferta ważna z najniższą ceną, nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia.

Pełna treść pisma z wyborem oferty