Wsparcie społeczno-zawodowe

Tytuł projektu: Wsparcie społeczno-zawodowe

Cel projektu: przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Dla kogo jest projekt?

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkałe na obszarze województwa łódzkiego

Co oferuje projekt?

Wsparcie obligatoryjne:

  • poradnictwo psychologiczne- 2 godz./osoba,
  • trening kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się -10 godz.
  • poradnictwo zawodowe w tym Indywidualny Plan Działania – 2 godz./osoba
  • pośrednictwo pracy – 3 godz./osoba,
  • staż trwający 6 miesięcy.

Wsparcie fakultatywne:

– szkolenie zawodowe podstawy logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych z uprawnieniami na wózki jezdniowe – 152 godz.

Dokumenty projektowe

Regulamin uczestnictwa w projekcie  ,,Wsparcie społeczno-zawodowe”

Klauzula Informacyjna w projekcie  ,,Wsparcie społeczno-zawodowe”

Formularz rekrutacyjny do projektu ,,Wsparcie społeczno-zawodowe”

Jeśli znasz osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  powiedz jej o projekcie

Wartość projektu:  1 496 118,24 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  1 421 312,32 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 rok- 30.04.2023 rok

Dane kontaktowe:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyńskiego  11 POK.103,
tel. 24 254-49-59  kom.728437640

kutno@zdz-plock.com.pl     www.zdzkutno.pl