Wsparcie dla osób pozostających bez pracy

 

Tytuł projektu: WSPARCIE DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY

Cele projektu: wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo

Dla kogo jest projekt?

osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo),które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące w woj. łódzkim. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat, którzy nie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy mogą stanowić do 20% ogólnej liczby bezrobotnych objętych wsparciem. Co oferuje projekt?

Wsparcie obligatoryjne:

  • identyfikację potrzeb w tym IPD ( Indywidualny Plan Działania),
  • pośrednictwo pracy,
  • staż trwający 6 miesięcy.

Wsparcie fakultatywne-szkolenie zawodowe podstawy logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych z uprawnieniami na wózki jezdniowe lub opiekun osoby starszej, z niepełnosprawnością lub zależnej. Planowane efekty:

wzrost zatrudnienia, a tym samym przywrócenie na rynek pracy osób bezrobotnych, biernych zawodowo, w szczególności osób starszych powyżej 50 roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami.Jeśli znasz osobę z niepełnosprawnością powiedz jej o projekcie
Dokumenty do pobrania:
Formularz rekrutacyjny do projektu ,,Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia”
Klauzula informacyjna
Regulamin uczestnictwa w projekcie ,,Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia”

Wartość projektu:  1 045 034,40 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 940 530,96 zł
Okres realizacji projektu: 01.03.2020 rok- 31.12.2021 rok

Dane kontaktowe:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyńskiego  11 POK.103, 
tel. 24 254-49-59  kom.728437640 kutno@zdz-plock.com.plwww.zdzkutno.pl