Unieważnienie

Dot. postępowania pn. Remont pomieszczeń w budynku szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku w celu prowadzenia bieżącej działalności placówki.

Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku ul. Ułańska 1, 09-402 Płock, informuje, iż ww. postępowanie zostaje unieważnione – nie zł0żone żadnej oferty.

Treść unieważnienia