technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Cykl kształcenia w trybie:

 • dziennym

Czas trwania nauki:

 • 5 lat dla absolwentów szkół podstawowych
 • 4 lata dla absolwentów gimnazjum

Opis zawodu:

 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie: energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej, słonecznej. Dotyczy zastosowania w budownictwie urządzeń instalacji systemów energetyki odnawialnej, takich jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, małe elektrownie wodne i wiatrowe.
 • Przedstawiciel tej profesji odpowiada za przygotowanie prac oraz montaż urządzeń, a następnie nadzorowanie i serwisowanie ich działania. Może podjąć zatrudnienie w firmach konsultingowych i doradczych lub jako przedstawiciel handlowy firm zajmujących się produkcją i zastosowaniem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia może podjąć własną działalność gospodarczą.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 1. wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 2. konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 3. kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 4. sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Przedmioty realizowane w szkole:

 • Rysunek techniczny
 • Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
 • Systemy energetyki odnawialnej
 • Podstawy kosztorysowania w budownictwie
 • Język obcy zawodowy w budownictwie
 • Działalność gospodarcza w budownictwie

Kwalifikacje zawodowe:

 1. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 2.  Eksploatacja urządzeń systemów energetyki odnawialnej

Kształcimy na nowoczesnym sprzęcie: link z przekierowaniem do zdjęć pracowni