technik transportu kolejowego

Cykl kształcenia w trybie:

 • dziennym

Czas trwania nauki:

 • 5 lat dla absolwentów szkół podstawowych
 • 4 lata dla absolwentów gimnazjum

Opis stanowiska:

 • Technik transportu kolejowego organizuje oraz prowadzi ruch pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, obsługuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności, nadzoruje i koordynuje pracę przewoźników na stacji kolejowej, planuje przewozy pasażerskie i towarowe, zarządza taborem kolejowym, organizuje pracę stacji kolejowej, nadzoruje zestawianie, rozrządzanie i obsługę pociągów, dokonuje odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik transportu kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu;

2. obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności;

3. nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej;

4. planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzania taborem;

5. przygotowania do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób;

6. zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów

Przedmioty realizowane w szkole:

 • Działalność gospodarcza
 • Podstawy ruchu kolejowego
 • Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności
 • Infrastruktura kolejowa
 • Kolejowe pojazdy szynowe
 • Eksploatacja handlowa
 • Język obcy w działalności kolei

Kwalifikacje zawodowe:

 • Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
 • Planowanie i realizacja przewozów kolejowych