technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych z elementami hotelarstwa

Cykl kształcenia w trybie:

 • dziennym

Czas trwania nauki:

 • 5 lat dla absolwentów szkół podstawowych
 • 4 lata dla absolwentów gimnazjum

Opis stanowiska:

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;  sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; planowania i realizacji usług gastronomicznych; przyjmuje surowce, półprodukty, organizuje proces magazynowania i zabezpieczania przed zepsuciem; planowania i oceny jadłospisów. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków. Organizuje proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu.
 • Miejscem pracy technika żywienia i usług gastronomicznych są zakłady gastronomiczne typu zamkniętego i otwartego. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
3) planowania i oceny żywienia;
4) organizowania produkcji gastronomicznej;
5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Przedmioty realizowane w szkole:

 • Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 • Działalność gospodarcza w gastronomii
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • Język obcy w gastronomii
 • Zasady żywienia
 • Organizacja produkcji gastronomicznej
 • Usługi gastronomiczne

Zdobyte kwalifikacje:

 • Sporządzanie potraw i napojów
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych