technik mechanik

Cykl kształcenia w trybie:

 • dziennym

Czas trwania nauki:

 • 5 lat dla absolwentów szkół podstawowych
 • 4 lata dla absolwentów gimnazjum

Opis stanowiska:

 • Technik pojazdów samochodowych zapewnia obsługę pojazdów samochodowych w zakresie eksploatacji, serwisowania i napraw; przeprowadza diagnostykę samochodową; wykonuje przeglądy pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i kontroli pojazdów; zapewnia doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych. Predyspozycje psychofizyczne, kompetencje społeczne i personalne Wysokie poczucie odpowiedzialności, zdolność koncentracji uwagi; ciekawość;
 • Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2. eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

3. projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

4. programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

.

Przedmioty realizowane w szkole:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Rysunek techniczny
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Budowa pojazdów samochodowych
 • Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych
 • Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych
 • Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B
 • Działalność gospodarcza
 • Język obcy zawodowy

Kwalifikacje zawodowe:

 • Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych