technik informatyk z grafiką 3D

Cykl kształcenia w trybie:

 • dziennym

Czas trwania nauki:

 • 5 lat dla absolwentów szkół podstawowych
 • 4 lata dla absolwentów gimnazjum

Opis stanowiska:

 • Technik informatyk – diagnozuje oprogramowanie, projektuje strony internetowe, administruje sieciami komputerowymi, tworzy aplikacje internetowe, projektuje i tworzy sieci komputerowe, projektuje bazy danych, instaluje oprogramowanie, korzysta z literatury technicznej, pisze pogramy w różnych językach programowania, dobiera sprzęt do konkretnych sytuacji, podejmuje i rozlicza działalność gospodarczą.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1. montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
2. projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
3. projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
4.  tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami
i aplikacjami.

Przedmioty realizowane w szkole:

 • Systemy operacyjne
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Sieci komputerowe
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Systemy baz danych
 • Działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • Język angielski zawodowy w branży informatycznej

Zdobyte kwalifikacje:

 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami