technik hotelarstwa

Cykl kształcenia w trybie:

 • dziennym

Czas trwania nauki:

 • 5 lat dla absolwentów szkół podstawowych
 • 4 lata dla absolwentów gimnazjum

Opis stanowiska:

 • Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleks owo ich obsługuje w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;

2. rezerwowania usług hotelarskich;

3. wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;

4. przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;

5. przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

6. przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Przedmioty realizowane w szkole:

 • Podstawy hotelarstwa
 • Działalność recepcji
 • Organizacja pracy służby pięter
 • Obsługa konsumenta
 • Usługi dodatkowe w hotelarstwie
 • Marketing usług hotelarskich
 • Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego
 • Język obcy zawodowy

Kwalifikacje zawodowe:

 • Planowanie i realizacja usług w recepcji
 • Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie