Branżowa Szkoła I Stopnia – Kucharz

Cykl kształcenia w trybie:

  •  dziennym

Czas trwania nauki:

  • 3 lata

Opis stanowiska:

  • Kucharz – dobiera właściwe produkty spożywcze, które odpowiednio łączy, a następnie serwuje w postaci gotowych potraw, deserów, napoi itp. Kucharz odpowiada również za właściwe przechowywanie przygotowanych potraw.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania jakości produktów;

2) przechowywania żywności;

3) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;

4) obsługi sprzętu gastronomicznego;

5) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;

6) wydawania dań.

Przedmioty realizowane w szkole:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy żywienia i gastronomii
  • Przyjmowanie i magazynowanie żywności
  • Przygotowanie dań
  • Wydawanie dań
  • Język obcy zawodowy

Zdobyte kwalifikacje zawodowe:

  • Sporządzanie potraw i napojów

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji  Sporządzanie potraw i napojów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.