technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia w trybie:

 • dziennym
 • stacjonarnym
 • zaocznym  

Czas trwania nauki:

 • 2 lata

Opis stanowiska:

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;  sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; planowania i realizacji usług gastronomicznych; przyjmuje surowce, półprodukty, organizuje proces magazynowania i zabezpieczania przed zepsuciem; planuje i ocenia jadłospisy

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
3) planowania i oceny żywienia;
4) organizowania produkcji gastronomicznej;
5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Przedmioty realizowane w szkole:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii.
 • Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych.
 • Podstawy gastronomii.
 • Technologia gastronomiczna.
 • Zasady żywienia człowieka.
 • Język obcy w gastronomii.

Zdobyte kwalifikacje:

 • Sporządzanie potraw i napojów
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent kierunku może uzyskać zatrudnienie jako szef kuchni, manager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych, organizator imprez okolicznościowych, doradca w zakresie prawidłowego żywienia, pracownik firm cateringowych. Ponadto zatrudnienie możne znaleźć w restauracjach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego (np. stołówki szkolne), hotelach, sanatoriach, gospodarstwach agroturystycznych.