technik transportu drogowego

Cykl kształcenia w trybie:

 • dziennym
 • stacjonarnym

Czas trwania nauki:

 • 2 lata

Opis stanowiska:

 • Technik transportu drogowego kieruje pojazdami samochodowymi, wykonuje czynności związanych z bieżącą obsługą środków transportu drogowego, świadczy usługi w zakresie transportu drogowego rzeczy, prowadzi dokumentację związaną z praca kierowcy oraz eksploatacją środków transportu drogowego, prowadzi dokumentację dotyczącą przewozu rzeczy oraz organizuje transport drogowego osób i rzeczy. Wymagane prawo jazdy kat. B i C.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik transportu drogowego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowanie i organizowanie prac dotyczących przewozu drogowego podróżnych oraz ładunków;

2) wykonywanie prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;

3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków;

4) prowadzenie pojazdów samochodowych.

Przedmioty realizowane w szkole:

 • podstawy maszynoznawstwa
 • środki transportu wewnętrznego i drogowego
 • przepisy ruchu drogowego
 • organizacja procesów transportowych
 • język zawodowy w transporcie drogowym
 • działalność gospodarcza w transporcie drogowym

Zdobyte kwalifikacje:

 • Eksploatacja środków transportu drogowego
 • Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

Absolwent kierunku może uzyskać zatrudnienie jako: kierowca zawodowy w firmach specjalizujących się w zakresie przewozu osób i rzeczy; pracownik w firmach spedycyjnych oraz logistycznych; osoba nadzorująca pracę kierowców; Może podjąć starania o przyjęcie min. do Inspekcji Transportu Drogowego, wojska lub policji lub zakładów usługowo-naprawczych.