Szansa dla Młodych z POWER-em

Tytuł projektu:  „Szansa dla Młodych z POWER-em !”

Cel główny projektu:

Polepszenie sytuacji na rynku pracy w okresie V.2021-XII.2023 wśród młodych (w wieku do 29 lat) osób z grupy NEET oraz osób pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, z terenu Mazowsza (tj. z Miasta Płocka, powiatu płockiego, powiatu gostynińskiego, powiatu sierpeckiego).

Całkowita wartość projektu: 880 920,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 742 439,37 zł

Dla kogo jest projekt?

Uczestnikami projektu mogą być:

 1. – 54 osoby z grupy NEET
 2. – 36 osób pracujących tj.:
 •  osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 •  osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych
 •  osoby pracujący w ramach umów cywilno-prawnych
 •  tzw. ubodzy pracujący.

Formularz rekrutacyjny do projektu – OSOBY NIEPRACUJĄCE –z grupy NEET

Formularz rekrutacyjny do projektu – OSOBY PRACUJĄCE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (RODO)

Co oferuje projekt?

 1. Osoby z grupy NEET otrzymają wsparcie w postaci:
 • Określenie indywidualnego Planu Działania przez doradcę zawodowego
 • Kurs odpowiadający potrzebom Uczestników projektu i/lub
 • Staż trwające minimum 3 miesiące
 1. Osoby pracujące otrzymają wsparcie w postaci:
 • Określenie indywidualnego Planu Działania przez doradcę zawodowego
 • Kurs odpowiadający potrzebom Uczestników projektu

Przykładowe szkolenia oferowane w ramach projektu:

 1. a) Spawanie “MAG 135/136”
 2. b) Sprzedawca-magazynier z obsługą wózków jezdniowych
 3. c) Pracownik biurowy z ECDL DIGCOMP16
 4. d) Skrawanie “CNC”
 5. e) Operator koparko-ładowarki
 6. f) Operator ładowarki jednonaczyniowej

Uczestnicy dodatkowo mogą otrzymać m.in.:

 1. Wsparcie psychologiczne
 2. Wsparcie pośrednika pracy
 3. Stypendium, refundacja kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

Okres realizacji projektu: 04.05.2021r. do 31.12.2023r.

Efekty projektu:

Efektem projektu będzie poprawa sytuacji Uczestników i Uczestniczek projektu na rynku pracy poprzez znalezienie nowej pracy i/lub zmianę warunków pracy na lepsze.

Powyższy efekt zostanie osiągnięty dzięki:

– podniesieniu i/lub zdobyciu nowych kompetencji i kwalifikacji, które odpowiadają aktualnym potrzebom rynku pracy

– zdobyciu doświadczenia zawodowego w zawodzie zgodnym z uzyskanymi kwalifikacjami,

– zwiększeniu umiejętności interpersonalnych niezbędnych na rynku pracy.

 Udział w projekcie jest bezpłatny

Dane kontaktowe:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
Biuro projektów, pok. 102

tel. 515-535-047

biuro@zdz-plock.com.pl