Staż w gorącej Hiszpanii szansą na lepszą pracę

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Staż w gorącej Hiszpanii szansą na lepszą pracę”

Celem projektu jest wzrost jakości efektywności i skuteczności kształcenia w Technikum ZDZ w Płocku w zakresie współpracy z pracodawcami.

Programem “Staż w gorącej Hiszpanii szansą na lepszą pracę” zostanie objętych 26 osób. Mowa o uczniach z kierunków technik usług fryzjerskich (7 osób), technik informatyk (7 osób), technik żywienia i usług gastronomicznych (6 osób) oraz branżowej szkoły I stopnia na kierunku kierowca mechanik (6 osób) + 2 opiekunów dla 2 ww. grup (po 13 os)

W ramach projektu zaplanowano 14 – dniowy staż  Wyjazd poprzedzony będzie  przygotowaniem pedagogicznym, międzykulturowym, językowym, szkoleniem BHP z elementami pierwszej pomocy, lekcjami z policjantem oraz doradcą zawodowym.

Uczestnicy/uczestniczki projektu podczas pobytu  brali udział w wycieczkach i wyjściach kulturoznawczych mających na celu poznanie Walencji.

Udział w projekcie był bezpłatny. Podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, przygotowanie do udziału w projekcie dofinansowane będzie z funduszy Unii Europejskiej.

Firma EUROPA: MOVILIDAD ESTUDIANTIL (E.M.E.) Partner projektu – będzie zajmował  się organizacją pobytu uczestników/uczestniczek projektu w Hiszpanii, organizacją miejsc staży oraz realizacją programu kulturowego.

Projekt realizowany w okresie 03.10.2022 do 02.12.2023 r. „Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

Dofinansowanie projektu z UE: 53000 EUR