“Staż w gorącej Hiszpanii szansą na lepszą pracę” w ramach programu Erasmus+

W kwietniu 2023 roku nasi uczniowie pojadą do Walencji w Hiszpanii na wyjazd stażowy w ramach programu Erasmus+, na który Zakład Doskonalenia Zawodowego zyskał finansowanie.
Programem “Staż w gorącej Hiszpanii szansą na lepszą pracę” zostanie objętych 26 osób. Mowa o uczniach z kierunków technik usług fryzjerskich, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz branżowej szkoły I stopnia na kierunku kierowca mechanik.