Spotkanie inauguracyjne projektu Fostering Competences of Students and Teachers for the Future in line with “New Green Deal Regulations”

W dniach 27-28 czerwca 2022 roku  w hotelu Mercury w Warszawie zostało zorganizowane spotkanie inauguracyjne w ramach międzynarodowego  projektu Fostering Competences of Students and Teachers for the Future in line with “New Green Deal Regulations” realizowanego w partnerstwie firm ZDZ w Płocku, STUCOM z Hiszpanii, Eu&Pro z Czech oraz VAN z Turcji . Na spotkaniu zostały wyznaczone cele oraz kierunki  działania wraz z ustaleniem podziału zadań pomiędzy poszczególnymi partnerami i omówione szczegóły projektu.

Następne spotkanie zostało zaplanowane na  październik 2022 roku w Barcelonie.