Rozeznanie rynku nr 1/PN34/N-LE/2021 w sprawie Szkolenia dla nauczycieli z projekcie “Zawodowcy na 5”

Przedmiotem niniejszego zamówienia przeprowadzenie szkoleń dla Kady, 5-ciu Nauczycieli uczących w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Płocku (województwo mazowieckie).

Celem szkoleń jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji wśród 5 nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informatyczno – komunikacyjnych (TIK) do nauczania w zawodach fryzjera, informatyka, technika żywienia i kierowcy-mechanika w odniesieniu do najnowocześniejszych metod i scenariuszy zajęć.

Pełna treść rozeznania

Formularz ofertowy – załącznik 1a.