Rozeznanie rynku nr 1/PN31/KADR/2021 z dnia 26.11.2021 r.

Przedmiotem niniejszego zamówienia przeprowadzenie szkoleń dla Kady, 10-ciu Nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Gminie Staroźreby (województwo mazowieckie).

Celem szkoleń jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji wśród 10 nauczycieli w zakresie metod i form pracy z uczniem w obszarze kompetencji kluczowych, informatycznych i przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem Technologii Informacyjno Komunikacyjnych (TIK).

Pełna treść rozeznania

Formularz ofertowy – załącznik 1a.