Rozeznanie rynku nr 1/PN31/CYB.U./2021 z 26.11.2021 r.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów pt. „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni” dla 164 uczniów klas od I do VIII Szkoły Podstawowej w Gminie Staroźreby (województwo mazowieckie).

Liczba uczniów ostatecznie może ulec zmianie w granicach do 5%. Zajęcia grupowe są przewidziane w podziale na 21 grup po ok 8 osób, w wymiarze 3 godziny dydaktyczne na każdą grupę tj. łącznie w wymiarze 63 godzin w ramach projektu. Celem jest uświadomienie uczniom z zagrożeń płynących ze świata IT. 

Pełna treść rozeznania

Formularz ofertowy – załącznik 1a.