Rozeznanie rynku nr 1/PN31/ABC.P./2021 z dnia 26.11.2021 r

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie grupowych zajęć w postaci „WARSZTATÓW ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” dla 164 uczniów Szkoły Podstawowej w Staroźrebach wyszczególnionych w wymiarze 105 godzin (21 grup po 7-8 osób x 1 spotkanie na grupę x 5 godzin) dla 164 uczniów klas od I do VIII Szkoły Podstawowej w Gminie Staroźreby (województwo mazowieckie). Liczba uczniów ostatecznie może ulec zmianie w granicach do 5%.

Zajęcia grupowe są przewidziane w podziale na 21 grup po ok 8 osób, w wymiarze 5 godzin dydaktycznych na każdą grupę tj. łącznie w wymiarze 105 godzin w ramach projektu.

Pełna treść rozeznania

Formularz ofertowy – załącznik 1a.