ROZEZNANIE RYNKU NR 03/PN36 z dnia 22.09.2021

W związku z realizacją projektu „Wsparcie społeczno-zawodowe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020.

Zapraszamy Wykonawców do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń ,,Podstawy logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych z uprawnieniami na wózki jezdniowe”.

Pełna treść rozeznania wraz z formularzem ofertowym