Przygotowania uczniów na wyjazd do Hiszpanii w ramach programu Erasmus+

Uczniowie ZDZ w Płocku ponownie jadą do Hiszpanii w ramach programu Erasmus+. W ramach przygotowań  mamy relację z zajęć profilaktycznych z policjantem.
Zajęcia te były podzielone na dwa bloki tematyczne.
W pierwszym uczniowie ZDZ w Płocku omawiali zagadnienia związane z aspektami czysto prawnymi. Dowiedzieli się np. jaka jest różnica między wymuszeniem, rozbojem a wykroczeniem. Omówienie głównych procedur miało jeden cel. Chodziło o wzrost świadomości wśród uczestników o zachowaniach ryzykownych i niebezpiecznych.

Drugi blok tematyczny odnosił się do… ataku terrorystycznego. Policjanci tłumaczyli naszym uczniom jak zachować się w sytuacji, w której np. staną się zakładnikami. Wskazówki? Dowiedzieli się np., że w razie możliwości wykonania jednego telefonu, należy dzwonić na policję, a nie do rodziców. Należy też unikać kontaktu wzrokowego z porywaczami czy nie prowokować ich do słownych utarczek. A to wskazówki, które mogą uratować życie.