Projekty realizowane

Zawodowcy na 5.

Cel główny projektu: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie przez 150 uczniów klas I-IV Technikum i klas I-III Szkoły Branżowej I stopnia ZDZ w Płocku wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego, niezbędnych na przyszłym rynku pracy a także zaktualizowanie i

Posted in Projekty realizowane | Możliwość komentowania Zawodowcy na 5. została wyłączona

Słoneczna Hiszpania drogą do sukcesu zawodowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Słoneczna Hiszpania drogą do sukcesu zawodowego” Celem projektu jest wzrost jakości efektywności i skuteczności kształcenia w Technikum ZDZ w Płocku w zakresie współpracy z pracodawcami. Adresatami projektu jest 30 uczennic/

Posted in Projekty realizowane | Możliwość komentowania Słoneczna Hiszpania drogą do sukcesu zawodowego została wyłączona

Zostań Instruktorem Praktycznej Nauki Zawodu

Tytuł projektu: „Zostań Instruktorem Praktycznej Nauki Zawodu” Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest zdobycie przez 64 osoby, (w tym 39 K i 25 M) wiedzy na temat metod pracy z uczniem i rozwiązań praktycznych stosowanych w Niemczech, gdzie funkcjonuje dualny system

Posted in Projekty realizowane | Możliwość komentowania Zostań Instruktorem Praktycznej Nauki Zawodu została wyłączona

Zdobądź lepszą pracę dzięki ZDZ w Płocku!

        Tytuł projektu: „Zdobądź lepszą pracę dzięki ZDZ w Płocku !” Cel główny projektu: Celem projektu jest polepszenie sytuacji na rynku pracy wśród osób pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.  Całkowita wartość projektu:1 429 872,33

Posted in Projekty realizowane | Możliwość komentowania Zdobądź lepszą pracę dzięki ZDZ w Płocku! została wyłączona

Zawodowcy na start IV

      Tytuł projektu:„Zawodowcy na start IV” Cel główny projektu:zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie przez 50 uczniów (30 dziewcząt i 20 chłopców) z Technikum oraz Szkoły branżowej I stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku wiedzy, umiejętności, kompetencji i

Posted in Projekty realizowane | Możliwość komentowania Zawodowcy na start IV została wyłączona

Wsparcie dla osób pozostających bez pracy

  Tytuł projektu: WSPARCIE DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY Cele projektu: wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo Dla kogo jest projekt? osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo),które znajdują się w szczególnie trudnej

Posted in Projekty realizowane | Możliwość komentowania Wsparcie dla osób pozostających bez pracy została wyłączona

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Tytuł projektu: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI   Cele projektu: zwiększenie liczby trwałych, nowo powstałych przedsiębiorstw (start-upów) Dla kogo jest projekt? osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji

Posted in Projekty realizowane | Możliwość komentowania ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI została wyłączona

Działaj Solidarnie Młody Człowieku!

  Tytuł projektu:„Działaj Solidarnie Młody Człowieku !” Cel główny projektu:Celem głównym projektu jest zdobycie i udoskonalenie umiejętności społecznych, potwierdzonych certyfikatem, ważnych na rynku pracy. W ramach projektu zaplanowano: szkolenia i warsztaty potwierdzone Certyfikatem Kompetencji Społecznych, na których nauczysz się: jak doradzać innym, pracy

Posted in Projekty realizowane | Możliwość komentowania Działaj Solidarnie Młody Człowieku! została wyłączona

Kompetencje w Gminie Staroźreby

ytuł projektu: „Kompetencje w Gminie Staroźreby” Cel główny projektu: podniesienie w okresie VII.2020-VI.2022 kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 164 uczniów/uczennic (w tym 93 dziewczynek i 71 chłopców) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Staroźrebach oraz

Posted in Projekty realizowane | Możliwość komentowania Kompetencje w Gminie Staroźreby została wyłączona

TRZYDZIEŚCI PLUS

Tytuł projektu: TRZYDZIEŚCI PLUS Cele projektu: wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo Dla kogo jest projekt? osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo),które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby

Posted in Projekty realizowane | Możliwość komentowania TRZYDZIEŚCI PLUS została wyłączona