Prognozy zapotrzebowania na pracowników w 2022 roku

Barometr zawodów

Chcesz wiedzieć jak wygląda sytuacja w powiecie, województwie lub całym kraju? Poznaj zawody deficytowe, zrównoważone oraz nadwyżkowe na wybranym obszarze.

Zobacz listę zawodów deficytowych w Płocku

Wyniki  ogólnopolskie dostępne są na stronie: https://barometrzawodow.pl


Barometr zawodów to badanie określające aktualne trendy pojawiające się na rynku pracy.

Sondaż dzieli profesję na trzy grupy: deficytowe, nadwyżkowe oraz zrównoważone.

Na jego podstawie możliwe jest stwierdzenie, na jakie zawody jest zapotrzebowanie na rynku pracy, zarówno na poziomie poszczególnych województw, jak i całego kraju.

Zawody deficytowe – czyli jakie?

Jako specjalizacje deficytowe określa się zawody, w których liczba dostępnych ofert pracy jest większa od średniej liczby osób bezrobotnych, posiadających odpowiednie kwalifikacje i umiejętności potrzebne do wykonywania danej pracy.

Według danych udostępnionych przez barometr zawodów 2022, do przedstawicieli zawodów deficytowych zaliczyć można:

 • fizjoterapeutów, masażystów
 • lekarz
 • pielęgniarki, położna
 • ratowników medycznych
 • zbrojarzy, betoniarzy
 • elektryków, elektromechaników
 • kucharzy
 • mechaników pojazdów samochodowych
 • nauczycieli zawodowych i specjalnych
 • kierowców autobusów
 • opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych
 • piekarzy
 • księgowych
 • psychologów, psychoterapeutów
 • stolarzy
 • spawaczy
 • ślusarzy
 • dekarzy, blacharzy
 • pracowników branż remontowych, budowlanych, wykończeniowych

Dlaczego warto wiedzieć jakie tendencje występują w zawodach nadwyżkowych? Daje to możliwość bardziej efektownego poszukiwania zatrudnienia.

W przypadku problemów ze znalezieniem pracy wiedza ta da możliwość przekwalifikowania się lub nabycia nowych umiejętności, cennych w tzw. zawodach przyszłości.

Warto także pamiętać, że ostatnie lata z powodu pandemii koronawirusa zrewolucjonizowały polski i światowy rynek pracy. Z tego powodu obserwuje się wciąż rosnące zapotrzebowanie na pracowników branż medycznych oraz ratunkowych.

Co to jest zawód nadwyżkowy?

Mieniem zawodów nadwyżkowych określa się profesje, na które istnieje niższe zapotrzebowanie niż liczba bezrobotnych, z odpowiednimi umiejętnościami i kwalifikacjami do wykonywania danego zawodu.

Te dane są podstawą do określenia, jakich zawodów brakuje, a które w ostatnich latach tracą znaczenie na rynku pracy.

Według wstępnych przewidywań na rok 2022 nie prognozuje się występowania zawodów, w których liczba osób chętnych do pracy będzie większa niż liczba dostępnych ofert. Taka sytuacja ma miejsce pierwszy raz od początku istnienia barometru zawodów i jest nieco zaskakująca.

Obecna sytuacja w Polsce i na świecie zmieniła zapotrzebowanie na kompetencje pracowników.

W tym znalazło się wiele zawodów, które straciły na znaczeniu i znalazły się na liście zawodów nadwyżkowych w poprzednich latach.

Zawody zrównoważone

Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy odpowiada liczbie osób zdolnych i chętnych do podjęcia danego zatrudnienia. Według badania zrównoważone zapotrzebowanie na pracowników w 2022 będzie występowało aż w 150 profesjach!

W tej kategorii znaleźli się między innymi:

 • architekci
 • dentyści
 • ekonomiści
 • farmaceuci
 • fotografowie
 • nauczyciele kształcenia początkowego i ogólnokształcącego
 • operatorzy maszyn
 • kosmetyczki
 • kierownicy sprzedaży
 • logopedzi
 • weterynarze