Powtórzony – remont pomieszczeń w budynku ZDZ w Płocku – zamówienie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku ul. Ułańska 1; 09-402 Płock zaprasza do powtórnego składania ofert na realizację zamówienia pn.
“Remont pomieszczeń w budynku szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego  w Płocku w celu prowadzenia bieżącej działalności placówki.”