Potwierdzenie spełnienia wymagań IMBiGS

POTWIERDZENIE NR: NC-601-80/2/11  z dnia 26.04.2011 spełnienia wymagań na przeprowadzanie szkoleń w specjalnościach:

  • koparki jednonaczynioweklasa druga i pierwsza
  • spycharki

POTWIERDZENIE NR: NC-601-80/1/11  z dnia 15.02.2011 spełnienia wymagań na przeprowadzanie szkoleń w specjalnościach:

  • koparki jednonaczyniowe do 0,8 m klasa trzecia,
  • koparkoładowarki wszystkie typy klasa trzecia,
  • ładowarki jednonaczyniowe klasa trzecia,
  • walce drogowe klasa trzecia,
  • zagęszczarki i ubijaki wibracyjne klasa trzecia,
  • przecinarki do nawierzchni drogowych klasa trzecia.

Potwierdzenia zostały wydane przez:

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO