Nabór do projektu „Szansa dla młodych z POWER-em”

Trwa nabór do projektu

 „Szansa dla Młodych w POWER-em”

 Celem głównym projektu jest  polepszenie sytuacji na rynku pracy wśród młodych (w wieku do 29 lat) osób z grupy NEET oraz osób pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, z terenu Mazowsza (tj. z Miasta Płocka, powiatu płockiego, powiatu gostynińskiego, powiatu sierpeckiego).

 Uczestnikami projektu mogą być:

A. osoby z grupy NEET

B  osoby pracujące tj.:

 • odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • zatrudnione na umowach krótkoterminowych
 • pracujące w ramach umów cywilno-prawnych
 • ubodzy pracujący

 Proponowane szkolenia oferowane w ramach projektu:

 • Spawanie “MAG 135/136”
 • Sprzedawca-magazynier z obsługą wózków jezdniowych
 • Pracownik biurowy z ECDL DIGCOMP16
 • Skrawanie “CNC”
 • Operator koparko-ładowarki
 • Operator ładowarki jednonaczyniowej

Osoby z grupy NEET otrzymają wsparcie w postaci:

 1. Określenie indywidualnego Planu Działania przez doradcę zawodowego
 2. Kurs odpowiadający potrzebom Uczestników projektu i/lub
 3. Staż trwające minimum 3 miesiące

Osoby pracujące otrzymają wsparcie w postaci:

 1. Określenie indywidualnego Planu Działania przez doradcę zawodowego
 2. Kurs odpowiadający potrzebom Uczestników projektu

Uczestnicy dodatkowo mogą otrzymać m.in.:

 1. Wsparcie psychologiczne oraz wsparcie pośrednika pracy
 2. Stypendium, refundacja kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

Okres realizacji: 04.01.2021r. do 31.12.2023r.

 Biuro projektuZakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku , ul. Ułańska 1, 09-402 Płock; tel. 024 268 94 40, kom. 515-535-047,  pok. 102; e-mail:projekty@zdz-plock.com.pl

 Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 742 439,37 zł