Nabór do projektu dla branży kosmetycznej

„Zostań Instruktorem Praktycznej Nauki Zawodu”

 Projekt adresowany  do Pracodawców jak również pracowników firm, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego lub ukończonego kursu pedagogicznego umożliwiającego sprawowanie opieki nad stażystami bądź praktykantami.

 Tym razem do udziału w projekcie zapraszamy firmy/osoby reprezentujące  branżę:

KOSMETYCZNĄ

 W ramach projektu uczestnikom gwarantujemy:

– kurs na Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu,

– mobilność ponadnarodową tj. 5-dniowy wyjazd do Niemiec (+2 dni na podróż) dający możliwość obserwacji dualnego systemu kształcenia na rynku niemieckim.

– wsparcie doradcy zawodowego, 

Uczestnikom projektu zapewniamy również:

– obiad podczas udziału w kursie IPNZ;

– niezbędne materiały szkoleniowe

-badania lekarskie przed wyjazdem za granicę

-ubezpieczenie NNW na wyjazd do Niemiec,

– transport za granicę i z powrotem plus transport lokalny w Niemczech,

-zakwaterowanie + wyżywienie w Niemczech,

-opiekuna grupy/tłumacza w Niemczech

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

 

Zapraszamy do Biura projektów

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku ul. Ułańska 1

09-402 Płock; tel. 24 286 94 40 lub 24 264 22 77 

e-mail: projekty@zdz-plock.com.pl

https://zdz-plock.com.pl/zostan-instruktorem-praktycznej-nauki-zawodu/