Kwalifikacyjny kurs zawodowy – technik usług fryzjerskich

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Forma kształcenia: stacjonarna

 Nazwa jednostki efektów kształcenia- FRK.01. Liczba godzin
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 30
 Podstawy fryzjerstwa 60
 Wykonywanie zabiegów pielęgnacji włosów i skóry głowy 60
 Nietrwałe odkształcanie włosów i formowanie fryzur 120
 Trwałe odkształcanie włosów 120
 Strzyżenie damskie i męskie włosów oraz formowanie
zarostu męskiego
240
 Zmiana koloru włosów 180
 Język obcy zawodowy 30
                                 Razem 840
 
 Nazwa jednostki efektów kształcenia- FRK.03. Liczba godzin
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 30
 Projektowanie i dokumentowanie fryzur 150
 Wykonywanie fryzur na podstawie projektów 240
 Język obcy zawodowy 30
                                Razem 450

Forma kształceni: zaoczna

 Nazwa jednostki efektów kształcenia- FRK.01. Liczba godzin
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
 Podstawy fryzjerstwa 39
 Wykonywanie zabiegów pielęgnacji włosów i skóry głowy 39
 Nietrwałe odkształcanie włosów i formowanie fryzur 78
 Trwałe odkształcanie włosów 78
 Strzyżenie damskie i męskie włosów oraz formowanie
zarostu męskiego
156
 Zmiana koloru włosów 117
 Język obcy zawodowy 20
                             Razem 547
 
 Nazwa jednostki efektów kształcenia- FRK.03. Liczba godzin
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
 Projektowanie i dokumentowanie fryzur 98
 Wykonywanie fryzur na podstawie projektów 156
 Język obcy zawodowy 20
                           Razem 294