Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie

Celem szkolenia jest zdobycie przez słuchaczy kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych operatora obrabiarek sterowanych numerycznie.

Program szkolenia przewiduje teoretyczne i praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami obróbki skrawaniem, rysunku technicznego, planowania procesu technologicznego oraz z programowaniem procesów technologicznych na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Ostatnim etapem szkolenia jest praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności przy obsłudze frezarki i tokarki sterowanej numerycznie.

WYKAZ JEDNOSTEK MODUŁOWYCH

 

Nr jednostki modułowej Nazwa jednostki modułowej
1  Podstawy obróbki skrawaniem
2  Podstawy rysunku technicznego
3  Planowanie procesu technologicznego
4  Obrabiarki konwencjonalne a obrabiarki CNC
5  Programowanie procesów technologicznych z zastosowaniem   programu MTS
6  Wykonanie detalu wg rysunku –zajęcia praktyczne