Ułatwienia dostępu

Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie

Celem szkolenia jest zdobycie przez słuchaczy kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych operatora obrabiarek sterowanych numerycznie.

Program szkolenia przewiduje teoretyczne i praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami obróbki skrawaniem, rysunku technicznego, planowania procesu technologicznego oraz z programowaniem procesów technologicznych na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Ostatnim etapem szkolenia jest praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności przy obsłudze frezarki i tokarki sterowanej numerycznie.

WYKAZ JEDNOSTEK MODUŁOWYCH

 

Nr jednostki modułowej Nazwa jednostki modułowej
1  Podstawy obróbki skrawaniem
2  Podstawy rysunku technicznego
3  Planowanie procesu technologicznego
4  Obrabiarki konwencjonalne a obrabiarki CNC
5  Programowanie procesów technologicznych z zastosowaniem   programu MTS
6  Wykonanie detalu wg rysunku –zajęcia praktyczne

Kursy i szkolenia dokształcające, to najlepszy sposób podnoszenia własnych kwalifikacji i oraz zwiększenie zakresu doświadczeń w konkretnym zawodzie.

Wiele sektorów przemysłu sięga po maszyny sterowane numerycznie, dlatego wiedza z tego zakresu jest tak istotna i pożądana przez pracodawców. Przekłada się to oczywiście na coraz atrakcyjniejsze zarobki.

Kurs obsługi obrabiarek CNC

Na kursie obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (inaczej zwany kursem obrabiarek CNC) uczestnicy nabywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie obsługi, budowy i programowania urządzeń obróbczych CNC.

Uzyskane umiejętności i kwalifikacje pozwolą na podjęcie pracy jako:

  • operator obrabiarek sterowanych numerycznie
  • programista obrabiarek sterowanych numerycznie

Na szkoleniu odbywa się część teoretyczna, czyli książkowa wiedza na temat obsługi i programowania maszyn sterowanych numerycznie oraz praktyczna, gdzie uczestnicy zapoznają się z procesami obróbki skrawaniem (toczeniem i frezowaniem) na rzeczywistych maszynach.

Wysoki poziom kursów na operatora CNC gwarantuje, że uczestnik zdobędzie takie umiejętności, jak:

  • zastosowanie prawidłowych narzędzi pomiarowych na stanowisku
  • obróbka będzie zgodna z dostarczona dokumentacją
  • rysunek techniczny zostanie prawidłowo odczytany
  • samodzielność w doborze parametrów obróbczych

Zalety kursu operatora obrabiarek sterowanych numerycznie to przede wszystkim znajomość budowy i obsługi maszyn CNC oraz praktyczna nauka odbywająca się na konkretnych maszynach.

Po zakończeniu kursu, uczestnicy otrzymują certyfikat, który poświadcza ich umiejętności do samodzielnej obsługo maszyn CNC.