Kucharz

OGÓLNY OPIS  ZAWODU

 sporządza różne asortymenty potraw, ciast, napojów i deserów
planuje posiłki
      Miejsce pracy kucharza:
 hotele, restauracje i inne publiczne miejsca żywienia
 placówki żywienia zamkniętego / stołówki, szpitale, sanatoria, domy dziecka itp. /
punkty żywienia na statkach, w pociągach
domy prywatne, agencje świadczące usługi gastronomiczne

Absolwent kursu będzie umieć:

 1. Rozróżniać i charakteryzować surowce do produkcji gastronomicznej.
 2. Oceniać jakość surowców i półproduktów oraz ich przydatność kulinarną
 3. Dokonać obróbki wstępnej surowców
 4. Stosować elementy obróbki termicznej produktów
 5. Dobierać i stosować właściwe metody i techniki sporządzania potraw i napojów.
 6. Przygotować i gotować dania zasadnicze, dodatki, przekąski
 7. Dobierać i przygotować szkło i naczynia do podawania określonych potraw i napojów.
 8. Zabezpieczyć i przygotować bieliznę stołową .
 9. Rozróżniać napoje i potrawy kuchni polskiej i innych narodów
 10. Charakteryzować napoje zimne i gorące i znać ich składniki.
 11. Zestawiać potrawy i posiłki.
 12. Określać zasady sporządzania karty potraw i napojów w zależności od rodzaju zakładu gastrono­micznego lub przyjęcia okolicznościowego.
 13. Informować konsumenta o wartości odżywczej i energetycznej potraw.
 14. Utrzymywać bieżący porządek na stanowiskach pracy
 15. Przestrzegać zasad bhp oraz przepisów z zakresu minimum sanitarnego obowiązujących w pla­cówkach gastronomicznych.