Ułatwienia dostępu

Egzamin energetyczny

Egzaminy energetyczne –  eksploatacja i dozór w zakresie grupy I, II i III

Wniosek  grupa I:  Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Wniosek  grupa II:  Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Eksploatacja
Dozór

Wniosek  grupa III:  Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Eksploatacja
Dozór

Oświadczenie do wniosku energetycznego


Uprawnienia energetyczne

Uprawnienia energetyczne to kwalifikacje wydawane osobom, które ukończyły szkolenie zawodowe oraz uzyskały pozytywny wynik z egzaminu.

Jest on wydawany pracownikom odpowiedzialnym za użytkowanie urządzeń, sieci i instalacji energetycznych.

Kurs zawodowy obejmuje zagadnienia takie jak:

  • Urządzenia elektroenergetyczne
  • Urządzenia wytwarzające ciepło
  • Urządzenia, instalacje i sieci gazowe

Zagadnienia kursu dotyczą eksploatacji instalacji energetycznych, cieplnych i gazowych.

Szkolenie z uprawnień energetycznych – dla kogo?

Szkolenie z uprawnień energetycznych przeznaczona dla osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji:

  • Grupa I – elektroenergetyczne
  • Grupa II – cieplne
  • Grupa III- gazowe

Kurs energetyczny to najlepsze przygotowanie do egzaminu

Aby wziąć udział w szkoleniu, konieczne jest wypełnienie i dostarczenie do nas oryginału wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.

Szkolenie z uprawnień energetycznych odbywa się w naszym ośrodku oraz składa się z części teoretycznej, oraz praktycznej, które prowadzone są przez naszych wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów. Całość zakończona jest egzaminem przed komisją energetyczną.

Dlaczego posiadanie uprawnień energetycznych jest tak ważne?

Osoby nieposiadające kwalifikacji podlegają istotnym sankcjom zgodnie z obowiązującymi zapisami Kodeksu Pracy oraz Prawa Energetycznego. Dlatego też konieczne jest odbycie specjalistycznego szkolenia, które oferuje nasz Zakład doskonalenia zawodowego.