Ułatwienia dostępu

Dzienny opiekun

Kurs podstawowy zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Czas trwania kursu: 160 godz.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

  • Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako dzienny opiekun  świadczący usługi opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia
  • podjęły pracę na stanowisku dziennego opiekuna, które posiadają kwalifikacje, o których mowa w art.16 ust.1  ustawy z dnia 4 lutego 2011r.  może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo- wychowawczego.

Zakres szkolenia:

  1. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
  2. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
  3. Kompetencje opiekuna dziecka
  4. Praktyki zawodowe

 

Szczegóły i zapisy na kurs pod nr. tel. 024 2642 86 89 wew. 15 lub e-mail:  szkolenia@zdz-plock.com.pl