Ułatwienia dostępu

Obsługa podnośników samochodowych

Tematyka: budowa części mechanicznej i elektrycznej podestu ruchomego, budowa części pneumatycznej i i hydraulicznej, aparaty i urządzenia bezpieczeństwa, obsługa i konserwacja,

Wymagania: – ukończone 18 lat, zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu, ukończenie szkoły zasadniczej szkoły zawodowej lub tytuł robotnika wykwalifikowanego